In de markt van Microsoft Dynamics, ERP en CRM-professionals in het niet altijd makkelijk om talent te werven. Over het algemeen is er meer vraag naar dan aanbod van deze skills. Daarom is het niet verrassend dat met een beperkt aanbod van Nederlandse professionals, ook de vraag naar buitenlands talent steeds groter  wordt, vooral binnen gespecialiseerde gebieden zoals Microsoft Dynamics. De Microsoft Dynamics markt is nu eenmaal een dynamische en snelgroeiende sector binnen de IT-industrie, maar tegelijkertijd kampt het met een significante schaarste aan gekwalificeerde professionals.

Bedrijven die zich bezighouden met Microsoft Dynamics implementaties, aanpassingen en ondersteuning hebben vaak moeite om geschikte kandidaten te vinden binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is een uitdaging om professionals te vinden die niet alleen over de nodige technische vaardigheden beschikken, maar ook ervaring hebben met specifieke Microsoft Dynamics-producten zoals Dynamics 365, Dynamics AX, Dynamics NAV of Dynamics CRM.

Deze schaarste dwingt bedrijven vaak om hun zoektocht naar talent uit te breiden naar internationale bronnen. Maar kun je zomaar buitenlandse werknemers aannemen? En, hoe werkt dat precies? 

IND-sponsorschap

Het IND-sponsorship verwijst naar het sponsorschap van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.  Deze oplossing voor kennismigranten kan een aantrekkelijke optie zijn om hooggekwalificeerde professionals aan te trekken die gespecialiseerd zijn in Microsoft Dynamics. Het aanbod van geschikt talent is nu eenmaal groter als je ook buiten de landsgrenzen kunt kijken. 

Axplain raadt daarom bedrijven die actief zijn in de Microsoft Dynamics sector aan om zich bewust te worden van de mogelijkheden en voordelen van het IND-sponsorschap. Door te investeren in het aantrekken van buitenlands talent kun je namelijk de schaarste aan gekwalificeerde professionals overwinnen en je groeipotentieel maximaliseren.

Om als bedrijf gekwalificeerd te worden, moet je erkend zijn door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit houdt in dat je aan strikte criteria moet voldoen en er zijn ook kosten verbonden aan het verkrijgen van deze status.

Als je overweegt om buitenlandse professionals aan te nemen, kan het lonend zijn om te investeren in het verkrijgen van deze status en zo de mogelijkheden voor internationaal talent te vergroten.

Hoe kun je een kennismigrant sponsoren?

In deze blogpost, zetten we de belangrijkste puntjes op een rijtje. Mocht je hier serieus mee aan de slag gaan is het altijd handig om de meest up-to-date informatie van een expert te krijgen, Axplain denkt ook graag met je mee mocht je hulp nodig hebben. 

Erkenning als Referent

Jouw bedrijf moet door de IND erkend worden als referent. Dit betekent dat de IND erkent dat je voldoet aan de vereisten om buitenlandse werknemers te sponsoren. 

Arbeidsvoorwaarden

Dit klinkt misschien logisch, maar je arbeidsvoorwaarden moeten voldoen aan de huidige geldende Nederlandse normen. Het salaris mag bijvoorbeeld niet lager zijn dan het wettelijk vastgestelde minimumloon. Daarnaast gelden voor kennismigranten specifieke looncriteria die meestal hoger zijn dan het reguliere minimumloon. 

Contract

Als je een kennismigrant in dienst wil nemen, moet je een arbeidscontract aanbieden dat overeenkomt met de geldende Nederlandse wetgeving en voorwaarden. 

Kennisniveau

De buitenlandse medewerker moet voldoen aan bepaalde vereisten als het gaat om zijn / haar kennis en ervaring afhankelijk van de kennismigrantenregeling. 

Aanvraag voor sponsoring

Als je een buitenlandse werknemer wilt aannemen moet je een aanvraag indienen bij de IND voor het sponsoren van deze werknemer. Hierbij zul je een aantal formulieren moeten invullen en documentatie moeten verstrekken

Leges en garantieverklaring

Bij de aanvraag moet je ook leges betalen aan de IND. Daarnaast kan het zijn dat je een garantieverklaring moet laten zien om te bewijzen dat je financieel in staat bent om de kosten te dekken mocht de kennismigrant een beroep moeten doen op sociale voorzieningen. 

Monitoring

Als sponsor heb je ook bepaalde verplichting als het gaat om het monitoren van de kennismigrant en moet je veranderingen in arbeidsomstandigheden doorgeven aan de IND

Alhoewel deze lijst natuurlijk indrukwekkend lijkt, is het sponsoren van een kennismigrant zeker de moeite waard om te onderzoeken. Zeker in onze markt waar binnenlands talent nu eenmaal te schaars is. Mocht je aan de slag willen met het aantrekken van buitenlands talent, raden we je aan altijd actuele informatie op te vragen bij de IND of bij een juridisch adviseur gespecialiseerd in kennismigratie, want de regelgeving en plichten waar je aan moet voldoen veranderen continu. 

Samen eens sparren over of je deze stap moet maken? Het team van Axplain denkt natuurlijk graag met je mee!