Zowel van werkgevers als van kandidaten krijgen we wel eens de vraag over hoe we tegen certificaten en officiële Microsoft-examens aankijken. Vanuit onze klanten of ze het moeten meenemen als een vereiste in hun vacatures en sollicitatieproces. En vanuit kandidaten in ons netwerk of het van toegevoegde waarde is voor op hun cv. 

Microsoft zelf biedt verschillende examens aan voor Microsoft Dynamics waarmee je dus een officieel certificaat kunt behalen. En ondanks dat er regelmatig discussie is over de inhoud van zulke examens, geven deze certificaten natuurlijk wel aan dat iemand over bepaalde inhoudelijke kennis van Microsoft Dynamics beschikt. 

Maar, betekent dit dat je als werkgever alleen voor kandidaten met een certificaat moet gaan? Nee, zeker niet! Bij Axplain staan we hier vrij neutraal in. Want, als iemand geen certificaat heeft betekent dit natuurlijk zeker niet dat diegene ook niet de juiste of onvoldoende kennis heeft als Microsoft Dynamics consultant. Certificaten zijn maar een manier om iemands inhoudelijke kennis te verifiëren. Gebrek aan tijd of simpel gezegd, laksheid, kunnen vaak de reden zijn voor consultants of ontwikkelaars om geen certificaten te behalen. En, laten we wel wezen, helemaal in een krappe arbeidsmarkt waar Dynamics consultants en ontwikkelaars toch al schaars zijn, zal het wel of niet hebben van een certificaat, de arbeidskansen van ervaren professionals weinig tot niet beïnvloeden. 

Aan de andere kant, voor jou als kandidaat, is een certificaat zeker iets positiefs voor op je cv. Ook zijn certificaten een goede manier om te zorgen dat je je als Microsoft Dynamics professional blijft ontwikkelen en om nieuwe dingen te leren. En, het behalen van zo´n certificaat is wel duidelijk bewijs dat je bepaalde skills domineert, zowel voor jou, je werkgever, als je collega’s. Als het behalen van certificaten dus de norm is, dan wordt het ook duidelijk voor jou welke skills anderen in je team hebben. Bedenk wel dat als je voor een certificaat wilt gaan dat je dit niet voor je werkgever doet, maar puur voor jezelf en het verbeteren van je cv. 

Voor werkgevers, zouden we aanraden niet teveel druk te leggen op het binnenhalen van kandidaten met certificaten. Zoals eerder genoemd, in de krappe arbeidsmarkt waar we ons bevinden, kan dit een onnodige drempel zijn. Maar, aan de andere kant, is het wel goed om als werkgevers duidelijke afspraken te maken met je werknemers en het behalen van certificaten te stimuleren. Hier kan een extra bonus of salarisverhoging bij behalen van het certificaat bij helpen.

Als we kijken naar onze manier van werken dan zeggen certificaten zeker iets, maar alleen over een deel van een kandidaat, namelijk zijn of haar kennis. En alhoewel kennis van zaken natuurlijk ontzettend belangrijk is, kijken we bij Axplain ook zeker naar andere factoren zoals ervaring, culturele fit en wat de kandidaat zoekt qua groei en work-life balans. Want alleen dat totaalplaatje kan echt aangeven of iemand een goede match kan zijn voor een vacature. 

Over ons